JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI, bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI ‘in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI nin, yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

 1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği JADEM MASAJ EKP. SAN. TIC. LTD. ŞTI tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.